Witamy
Rezystory Pt100
Czujniki temperatury kablowe
Czujniki temperatury głowicowe
Termopary płaszczowe
Termopary wysokotemperaturowe
Czujniki temperatury dla klimatyzacji i wentylacji
Przewody kompensacyjne
Złacza skompresowane
Tablicowe mierniki, regulatory, rejestratory
Przeno¶ne mierniki temperatury
Pirometr - bezkontaktowy pomiar temperatury
Pomiar wilgotno¶ci
Anemometry i Termoanemometry
Pomiar ci¶nienia
Pomiar niskich ci¶nień
Pomiary wiatru
Przetworniki przeplywu powietrza
Kalibratory
Oporniki dekadowe MDR-93
Cenniki
KontaktKompart - Pomiar SC

Stacjonarne przetworniki przepływu powietrza:

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kpomiar.com.pl
Strona WWW:
www.kpomiar.com.pl