Pomiar prędkości przepływu powietrza Liniowy przetwornik prędkości powietrza INT512 Zakres pomiarowy: 0,2…1 m/s lub 0,2…10 m/s , wyjście 0-10V

Dziedziny zastosowań:Zastosowanie:
Pomiar przepływu w kanałach wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych,
w instalacjach technologicznych,
w komorach przepływu laminarnego.
Sonda skompensowana temperaturowo.

Przetwornik przepływu powietrza INT512
(zasilanie: 24VDC)
Charakterystyka

Przetwornik przepływu powietrza INT512
(zakres pomiarowy:
0,2…1 m/s
lub 0,2…10 m/s,
zasilanie: 24VDC)
Cena netto: 650,00zł

Przetwornik przepływu powietrza INT512
Opis działania: Pomiar prędkości powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Przetwornik posiada wyjście 0…10V proporcjonalne do zakresu pomiarowego. Montaż: Przy montażu przetwornika należy przestrzegać następujących zaleceń: przetwornik montować w miejscu gdzie przepływ ma charakter laminarny. Przetwornik montować w miarę możliwości w środku kanału ( odległość o końca sondy od ściany kanału powinna wynosić ok. 1/3 jego średnicy. Przy przedłużaniu kabla stosować kabel z ekranem.

 
 
Zakresy pomiarowe 0,2…1 m/s lub 0,2…10 m/s
Dopuszczalna temperatura pracy -5…+60°C
Sygnał wyjściowy 0...10V
Zasilanie 24VDC
Dokładność: +/- 0,03m/s +5% wartości pomiaru
Max. prędkoś powietrza 35m/s
Materiał obudowy: tworzywo; PA6 GF30
Stopień ochrony obudowy wg. EN 60529 IP20
Długość kabla 2,5m
Waga: 150g
Dane Techniczne więcej danych w karcie katalogowej
Karta katalogowa w formacie Pdf

przetwornik przepływu powietrza INT512

Przetwornik przepływu powietrza INT512
(zasilanie: 24VAC)
Charakterystyka

Przetwornik przepływu powietrza INT512
(zakres pomiarowy:
0,2…1 m/s
lub 0,2…10 m/s,
zasilanie: 24VAC)
Cena netto: 790,00zł

Przetwornik przepływu powietrza INT512
Opis działania: Pomiar prędkości powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Przetwornik posiada wyjście 0…10V proporcjonalne do zakresu pomiarowego. Montaż: Przy montażu przetwornika należy przestrzegać następujących zaleceń: przetwornik montować w miejscu gdzie przepływ ma charakter laminarny. Przetwornik montować w miarę możliwości w środku kanału ( odległość o końca sondy od ściany kanału powinna wynosić ok. 1/3 jego średnicy. Przy przedłużaniu kabla stosować kabel z ekranem.

 
 
Zakresy pomiarowe 0,2…1 m/s lub 0,2…10 m/s
Dopuszczalna temperatura pracy -5…+60°C
Sygnał wyjściowy 0...10V
Zasilanie 24 VAC 50-60Hz ±10% 3VA (max pobór prądu 25mA)
Dokładność: +/- 0,03m/s +5% wartości pomiaru
Max. prędkoś powietrza 35m/s
Materiał obudowy: tworzywo; PA6 GF30
Stopień ochrony obudowy wg. EN 60529 puszka przyłączeniowa IP65 ,sensor IP20
stała czasowa <5 s
Waga: 150g
Dane Techniczne więcej danych w karcie katalogowej
Karta katalogowa w formacie Pdf

INT512 przetwornik przepływu powietrza

Więcej o pomiarach prękości i kierunku wiatru na naszej nowej stronie:
Strona WWW:
www.kompartpomiar.pl

INT 511® Czujnik / sygnalizator przepływu powietrza Charakterystyka

INT 511® Czujnik / sygnalizator przepływu powietrza >cena netto: 530,00zł

INT 511® Czujnik / sygnalizator przepływu powietrza
(KRIWAN) INT 511® Czujnik prędkości przepływu powietrza
Zakres działania w przedziale 0,2...8m/s ; wyście stykowe
- stanowią alternatywę dla presostatów. Głównie stosowane do kontroli pracy wentylatorów, nagrzewnic, sytemów nadmuchowych
Opis działania:
Pomiar prędkości przepływu powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Wartość prędkości przy której następuje zadziałanie styków przekażnika jest ustawiana za pomocą potencjometru w zakresie 0,2…8m/s. Położenie styków jest sygnalizowane przez diody LED ( zielona dioda świeci = prędkość powietrza większa od ustawionej wartości zadziałania. W celu uniknięcia zakłóceń zastosowany jest drugi przekaźnik ( sygnalizowany żółtą diodą) który łączy styki po czasie 1s od uaktywnienia się przekaźnika przepływu.
W czasie rozruchu urządzenia i gdy prędkość powietrza jest większa od ustawionego progu styki 11-14 są zwarte. Gdy przepływ powietrza jest mniejszy od ustawionego progu zwarte są styki 11-12. W wykonaniu z przekaźnikiem z pamięcią schemat podłączeń jest inny i nie jest stosowana żółta dioda. W tym wykonaniu po wyłączeniu napięcia zasilania zostaje zachowany ostatni stan przekaźnika.
Montaż: W celu uniknięcia błędów pomiaru i właściwego działania przy montażu przekaźnika należy przestrzegać następujących zaleceń:
stosować do powietrza.
montować w miejscu gdzie przepływ jest laminarny.
nie montować w pobliżu nagrzewnic.
·

 
 
Zakres nastawy czujnika 0...8 m/s
Powtarzalność: ±5% ustawionej wartości
czas zadziałania od 5s przy dużych prędkościach do 40s przy prędkościach minimalnych
przekaźnik 250 VAC max 5A, 300VA przy obciążeniu indukcyjnym. Styk bezpotencjałowy
Zasilanie 24 VDC ±20%, 24 VAC ±10%, 230 VAC ±10%, (wybrać przy zamówieniu)
Max. prędkość powietrza 35m/s
Dane Techniczne więcej danych w karcie katalogowej
Karta katalogowa w formacie Pdf

\ INT511 - czujnik przepływu powietrza

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl