Witamy
Rezystory Pt100
Czujniki temperatury kablowe
Czujniki temperatury głowicowe
Termopary płaszczowe
Termopary wysokotemperaturowe
Czujniki temperatury dla klimatyzacji i wentylacji
Przewody kompensacyjne
Złacza skompresowane
Tablicowe mierniki, regulatory, rejestratory
Przeno¶ne mierniki temperatury
Pirometr - bezkontaktowy pomiar temperatury
Pomiar wilgotno¶ci
Anemometry i Termoanemometry
Pomiar ci¶nienia
Pomiar niskich ci¶nień
Pomiary wiatru
Przetworniki przeplywu powietrza
Kalibratory
Oporniki dekadowe MDR-93
Cenniki
KontaktKompart - Pomiar SC

Pomiar wilgotności miernikami przeno¶nymi

Przemysłowe pomiary i rejestracja paramertrów temperatury i wilgotno¶ci

Rejestratory temperatury i wilgotno¶ci

Kalibracja przetworników

 

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl