Mikromanometr (miernik ciągu kominowego)

Model Charakterystyka

Mikromanometr (miernik ciągu kominowego typ DC2000
cena netto: ...... zł

Mikromanometr DC2000 - wielofunkcyjny przyrząd przenośny do pomiaru i rejestracji ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień, szybkości strumienia, temperatury i wilgotności (opcyjnie). Miernik nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp. Mikromanometr DC2000 w zestawie do kontroli szczelności i lokalizacji wycieków na przewodach gazowych jest wykorzytywany do: ˇ kontroli szczelności przewodów gazowych wg TRGI (kontrola wstępna i główna) ˇ poszukiwania wycieków gazu ˇ precyzyjnej regulacji palników przez pomiar ciśnienia gazu ˇ pomiarów szybkości strumieni

 
Zakresy pomiarowe -2000 do +2000 mbar
Dokładność dokładność: < 3% od wartości mierzonej
w zakresie +/- 200 Pa nie więcej niż +/-6 Pa
Rozdzielczość 1 Pa w zakresie +/- 125 hPa, poza tym 10Pa
Wewnętrzny pomiar temperatury -5°C do 55°C (dokładność 0,4°C)
Pomiar wilgotności (opcja) 0...100%Rh
dokładność: +/-5%Rh w zakresie 0...60%Rh, w pozostałym 10%Rh
Wyświetlanie w jednostkach ciśnienia mbar, hPa, Pa, mmH2O, PSI
Pomiar szybkości strumienia wg Prandtla szybkość strumienia powietrza 0 - 150 m/s
Rejestracja wyników pomiarów Logger pamięci dla 19.200 wartości pomiarów
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Inne funkcje Kontrola szczelności przewodów gazowych wg TRGI (kontrola wstępna i główna)
Pomiar wielkości wycieku wg DVGW G 624

Mikromanometry z serii HD2114P.0, HD2114P.2, HD2134P.0 i HD2134P.2 Charakterystyka

Mikromanometry z serii HD2114P.0, HD2114P.2, HD2134P.0 i HD2134P.2 są przenośnym przyrządami współpracującymi z rurkami Pitota.

Przyrządy przeznaczone są do użytku w klimatyzacji, wentylacji, grzejnictwie itp. i służą do pomiaru różnicy ciśnień, prędkości i przepływu za pomocą rurki Pitota.
Dodatowo może być mierzona temperatura za pomocą sondy termoelektrycznej typu K.
Przyrządy HD2114P.2 i HD2134P.2 są dataloggerami.
Mogą zapamiętać do 36 000 pomiarów, które mogą zostaćprzeniesione do komputera PC lub drukarki za pomocą interfejsu RS232C lub USB2.0.
Częstotliwość zapamiętywania, drukowania i prędkość transmisji jest konfigurowana za pomocą MENU przyrządu.
Funkcje MAX, MIN i AVG umożliwiają wyliczenie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej. Pozostałe funkcje to: REL - pomiar względny, HOLD-zatrzymanie pomiaru i automatyczne wyłącznie. Urządzenie pracuje jako
Mikromanometr:
zakres pomiarowy różnicy ciśnień +/-20mbar (+/-2kPa), lub +/-200mbar (+/-20kPa)
dokładność: 0,3% FS
rozdzielczość: 0,001mbar,
Maksymalne przeciążenie 300mbar lub 1 bar
przyłącza rurki o Dn=5mm,
Miernik przepływu
Urządzenie współpracuje z rurkami Pitota zakres pomiaru przepływu: 2...55m/s lub 2...180m/s
Miernik temperatury
Urządzenie współpracuje z zewnętrznymi sondami temperatury (przejrzyj sondy)
dane techniczne:
Model ( HD2114P.2 HD2134P.2): pamięć 32000 pomiarów; RS232 / USB
Funkcje: MAX/MIN/AVG/REL/HOLD,
Dostępne jednostki pomiarowe: Pa, mbar, atm, , mmHg, kPa, psi, mmH2O, °C ;
Stopień ochrony obudowy IP67
Zasilanie: 4 x 1,5V AA-baterie ( czas pracy ok. 200h dla akumulatorków 1800mAh)

·

Mikromanometr EMA-200 Charakterystyka

Mikromanometr (miernik ciągu kominowego) typ EMA-200
Cena netto: ...... zł Mikromanometr EMA200 jest przyrządem gdzie jako dodatkowa funkcja możliwy jest pomiar prędkości powietrza przy współpracy ze statyczną rurką Pitota.

Mikromanometr EMA200
·

 
Zakresy pomiarowe 0...200Pa / 0(1.5)...18m/s
0...2kPa / 0(5)...58m/s
0...20kPa / 0(15)...180m/s
Sposób obliczania prędkości v=1.291 x (Dp)1/2
Dopuszczalne przeciążenie 20 x zakres (zakresy 200 i 2kPa)
10 x zakres (zakres 20kPa)
Stała czasowa 300ms
Wyjście analogowe 0...2V
Zasilanie bateria 9V typu 6F22
Przyłącza ciśnieniowe fi6.5mm (dla rurek o średnicy nominalnej 5mm)
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Wyświetlacz 3 1/2 cyfry, LCD 13mm

 


Więcej o mikromanometrach na naszej nowej stronie : www.kompartpomiar.pl

KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel/fax: 012 648-02-09, fax 012 626-07-89 kom. 698 418 088, ;
e-mail :
biuro@kpomiar.com.pl
Strona WWW:
www.kpomiar.com.pl