PRESOSTATY PS200, PS600, PS1500, PS4500

Model Charakterystyka

cena netto: 75,00zł
cena obejmuje presostat
z osprzętem:
. króćce montażowe - 2szt
. rurka przyłączeniowa 2 metry


·
PRESOSTAT typ PS200, PS600, PS1500, PS4500
Presostat PS ... (czujnik różnicy ciśnienia z stykiem przełącznym), stosuje się do kontroli różnicy nadciśnień lub podciśnień w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Typowym zastosowaniem jest monitorowanie stanu filtrów powietrza, nadzór przepływu powietrza, kontrola pracy wentylatorów, czy nadciśnienia w pomieszczeniach. Presostaty posiadają posiadają podziałkę w celu ustalenia żądanej wartości kontrolowanego ciśnienia.
Dostępne typy:
Model / Zakresy pomiarowe
PS 200 / styk przełączny 20÷200 Pa
PS 600 / styk przełączny 40÷600 Pa
PS 1500 / styk przełączny 100÷1500 Pa
PS 4500 / styk przełączny 500÷4500 Pa
Schemat podłączeń
Podczas wzrostu ciśnienia:
styk 1-3 rozwiera się
styk 1-2 zwiera się
Normy i standardy: Zgodność CE: wytyczne dla niskich napięć 73/23/EEC
Dane techniczne
Medium mierzone: powietrze i nie agresywne gazy
Ciśnienie max.: 50 kPa
Zakres pomiarowy/histereza:
PS200: 20÷200 Pa / 10 Pa
PS600: 40÷600 Pa / 30 Pa
PS1500: 100÷1500 Pa / 80 Pa
PS4500: 500÷4500 Pa / 180 Pa
Sygnał wyjściowy: styk przełączny, złocony dla PS200, srebrzony dla PS600/PS1500/PS4500
obciążenie styków: rezystancyjne: max. 0,1A dla PS200,
max. 3A dla PS600,
max. 3A dla PS1500
max. 5A dla PS4500
obciążenie styków indukcyjne: max. 2A
napięcie mierzone względem uziemienia: max. 250V
ilość cykli przełączeń > 1.000.000
Materiał: obudowa: ABS, dekielek: PC membrana pomiarowa: silikon króćce przyłączeniowe: ABS, męskie, Ř 5mm rurki łączeniowe: PVC miękkie Dławik kablowy: PG9 Listwa zaciskowa: 3 zaciski śrubowe
Temperatury: pracy: -20÷ +60 o C
magazynowania: -40÷ +85 o C
Ochrona: IP54
Wymiary: 105 x 73 x 63 mm
Waga: 150 gram (350 gram wraz z akcesoriami)
Urządzenia dostarczane są wraz z osprzętem:
. króćcem montażowym - 2szt
. rurkami przyłączeniowymi - 2metry

Opcjonalnie króciec montażowy i przedłużka króćca mogą być dostarczone w wykonaniu metalowym, chromowanym.
Uwagi montażowe Fabryczna kalibracja presostatu (HK Instruments Ltd )odbywa się w pozycji pionowej. Przy montażu poziomym, punkty przełączania zmienią się jak poniżej:
.montaż dekielka do góry: punkt przełączenia większy o 15 Pa niż na skali
.montaż dekielka w dół: punkt przełączenia mniejszy o 15 Pa niż na skali
W przypadku gdy przyłącza ciśnienia w czujniku skierowane są do góry lub, gdy są one położone niżej od króćców przyłączeniowych, to wewnątrz czujnika może wstępować skraplanie i gromadzenie skroplin prowadzące do jego uszkodzenia.
Podczas wzrostu ciśnienia: styk 1-3 rozwiera się, styk 1-2 zwiera się

 
Dane Techniczne więcej danych w karcie katalogowej
Karta katalogowa w formacie Pdf

Presostat różnicy ciśnień typ PS

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kpomiar.com.pl
Strona WWW:
www.kpomiar.com.pl