Witamy
Rezystory Pt100
Czujniki temperatury kablowe
Czujniki temperatury głowicowe
Termopary płaszczowe
Termopary wysokotemperaturowe
Czujniki temperatury dla klimatyzacji i wentylacji
Przewody kompensacyjne
Złacza skompresowane
Tablicowe mierniki, regulatory, rejestratory
Przenośne mierniki temperatury
Pirometr - bezkontaktowy pomiar temperatury
Pomiar wilgotności
Anemometry i Termoanemometry
Pomiar ciśnienia
Pomiar niskich ciśnień
Pomiary wiatru
Przetworniki przeplywu powietrza
Kalibratory
Oporniki dekadowe MDR-93
Cenniki
KontaktKompart - Pomiar SC

Mierniki , Regulatory, Rejestratory


Mikroprocesorowy rejestrator HR700

Rejestratory z serii HR-700 współpracują z uniwersalnymi wejściami (napięciowymi, prądowymi, termoparowymi oraz oporowymi. Sygnały rejestrowane są w zależności od modelu w sposób ciągły (1,2 kanałowe) lub punktowy (6kanałowe) na składanej taśmie papierowej o szerokości 100mm. Przebiegi nanoszone są na papier przy pomocy pisaka (pomiar ciągły) lub głowicy igłowej (zapis punktowy). Wykresy wykonywane są w 6 różnych kolorach. Rejestratory z serii HR posiadają cyfrowy wyświetlacz (pomarańczowe LED, 1 cyfra numer kanału i 5 cyfr) oraz funkcjonalne menu umożliwiające łatwą konfigurację rejestratora przez użytkownika.

 • Rejestracja do 6 kanałów
 • Uniwersalne wejścia
 • Zapis ciągły lub punktowy
 • Możliwość swobodnej konfiguracji wejścia, wyjścia i parametrów zapisu
 • Wysoka jakość rejestracji
 • RS-232C lub RS-485

FUNKCJE STANDARDOWE

 • Wyłączanie dowolnych kanałów
 • autodiagnostyka rejestratora
 • zapis strefowy
 • zapis zawężony / rozszerzony
 • funkcje matematyczne
 • opis kanału / wydruku
 • kopiowanie funkcji i ustawień między kanałami
 • skalowanie zapisu
 • standardowo rejestrator wyposażony jest w interfejs RS-232C

instrukcja

  | do góry |


WSKAŹNIKI TABLICOWE typ FIR-101M, FIR- 201M

Wskaźniki z serii FIR to nowoczesne mikroprocesorowe mierniki przeznaczone do wskazywania wartości parametrów fizycznych takich jak temperatura przy bezpośredniej współpracy ze znormalizowanymi czujnikami temperatury, oraz innych wielkości przy współpracy z sygnałami analogowymi.

 • Wyświetlanie wartości mierzonej: 4 czerwone cyfry 14,3mm
 • Wartość nastawy: 4 zielone cyfry 8mm (FIR201M)
 • Wymiary 96x48x110mm
 • Wybieralne sygnały wejściowe
 • Wyjścia alarmowe
 • Wyjście retransmisyjne
 • RS-232C lub RS-485

instrukcja

FUNKCJE STANDARDOWE

Wielozakresowe wejście: możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju sygnału wejściowego lub typu czujnika.

Wejścia dla obu modeli
 • K -200...1370
 • J -200...1000
 • R 0...1760
 • S 0...1760
 • B 0...1820
 • E 0...1000
 • T 199,9...850,0 0,1
 • Pt100 -199,9...850,0 0,1
Dla modelu FIR-101M:
 • 4...20mA
 • 0...100,0 0,1 0...20mA
 • 0...1V
Dla modelu FIR-201M:
 • 4...20mA
 • -1999...9999*1 / 0,1 / 0,01 / 0,001 0...20mA
 • 0...1V

*)zakres dowolnie skalowany w podanym zakresie

Wyjście alarmowe (FIR201M):
przekaźnikowe wyjścia alarmowe 250VAC;3A, które może być zaprogramowane przez użytkownika do sygnalizacji stanów alarmowych lub do regulacji typu włącz / wyłącz. (standardowo 1 wyjście przekaźnikowe z możliwością rozszerzenia do trzech).

Opcje (tylko FIR-201M)

 • Wyjście analogowe [TA ] i [TV ]4...20mA skalowane, 0...1V skalowane
 • Interfejs komunikacyjny RS485 lub RS232 Prędkość transmisji:2400,4800,9600,19200bp
 • Izolowane wyjście zasilacza do zasilania przetworników 24VDC ±3VDC,max.obc.30mA

  | do góry |


Mikroprocesorowe regulatory JCS / JCR / JCD-33A

Regulatory z serii JC są przeznaczone do regulacji w różnorodnych procesach technologicznych. Dzięki doskonałym parametrom technicznym i rozbudowanym funkcjom użytkowym możliwe jest ich zastosowanie do większości typowych zadań stabilizacji temperatury i innych wartości fizycznych. Funkcja automatycznego doboru nastaw pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów regulacji, nawet przy użytkowaniu regulatorów przez osoby nie mające doświadczenia i wiedzy specjalistycznej z zakresu automatyki. Dokładność regulacji wynosi ±0,2% zakresu ±1 cyfra. Dzięki krótkiemu czasowi próbkowania wynoszącemu 250ms, regulator posiada dobre parametry dynamiczne. Umożliwia wybór sposobu działania wyjścia alarmowego, limitowanie sygnału wyjściowego, zmiana działania wyjścia z grzania na chłodzenie itp. wg potrzeb użytkownika.

FUNKCJE STANDARDOWE

 • Wielozakresowe wejście: możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju sygnału wejściowego lub typu czujnika współpracującego.
 • Wybór metody regulacji: metoda regulacji jest wybierana przez użytkownika: PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw), PI, PD i P (z funkcją kasowania offsetu), włącz/wyłącz (z nastawianą histerezą)
 • Odłączanie wyjścia regulacyjnego: naciśnięcie przycisku zatrzymuje lub wznawia działanie regulatora.
 • Wyjście alarmowe: przekaźnikowe wyjście alarmowe, które może być zaprogramowane przez użytkownika do sygnalizacji stanów alarmowych.
 • Blokada nastaw: zabezpieczenie ustawień wewnętrznych regulatora przed przypadkową zmianą.
 • Korekcja czujnika: możliwość korygowania wartości mierzonej o stałą różnicę.
 • Funkcja standby: zabezpieczenie wyjścia alarmowego w celu eliminacji niepożądanych stanów alarmowych.
 • Alarm przepalenia czujnika: uszkodzenie elementu pomiarowego powoduje zatrzymanie pracy i sygnalizację błędu.
 • Automatyczna kompensacja temperatury "zimnych końców": pomiar temperatury na zaciskach czujnika termoelektrycznego i kompensacja jej wpływu.
 • Auto-diagnostyka: układ kontroli zapewnia ciągłość pracy procesora zapobiegając skutkom zawieszania się.

FUNKCJE DODATKOWE

 • Alarm 2
 • Sterownie grzanie/chłodzenie dodatkowe
 • Alarm uszkodzenia grzałki
 • Komunikacja cyfrowa
 • Zewnętrzne sterowanie nastawami
 • Alarm przerwania pętli regulacji
 • Izolowany zasilacz pętli prądowej
 • Czarny kolor obudowy
 • Pokrywa zacisków podłączeniowych

instrukcja

  | do góry |

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl