Przemysłowe czujniki temperatury
w wykonaniu przeciwwybuchowym

Czujnik temperatury typ TOP-Exd-PKG-230

Czujniki przeznaczone s± do pomiaru temperatury w instalacjach przemysłowych znajduj±cych się w strefach zagrożonych wybuchem. Czujnik ma wymienny wkład pomiarowy. Wyposażony jest w ognioszczeln± głowicę przył±czeniow±
oznaczenie Ex II 1/2 GD EExdia/Ib IIA/IIB/IIC T6/T5 jest przeznaczony do pomiaru temperatury we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem gazów, mgieł , par oraz pyłów.
W strefie 0 lub 20 może znajdować się wyłącznie zespół osłony. Głowica może znajdować się tylko w strefie 1 (21) lub 2 (22). Granicą pomiędzy strefami jest króciec, a we wnętrzu osłony ognioszczelnej może znajdować się wyłącznie wkład pomiarowy, pracujący w obwodzie iskrobezpiecznym ia lub ib.
Czujnik temperatury typ TOP-Exd-PKG-230 oznaczenie Ex II 2 GD EExd II CT6 przeznaczony jest do pomiaru temperatury w strefie 1 (21) lub 2 (22) i może współpracować z obwodem nieiskrobezpiecznym. Głowica ognioszczelna może posiadać 1 lub 2 wpusty kablowe, oraz może być wyposażona w kostkę zaciskową lub przetwornik pomiarowy.

Przejrzyj kartę katologową czyjnika temperatury TOP-Exd-PKG-230

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel/fax: 012 648-02-09, fax 012 626-07-89 kom. 698 418 088, ;
e-mail :
biuro@kpomiar.com.pl
Strona WWW:
www.kpomiar.com.pl