Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych. Przedstawione ne stronie urządzenia i ich ceny mają charakter informacyjny.
Preferujemy konsultacje techniczne przed dokonaniem zakupu aparatury w celu dobrania optymalnego urządzenia dla danej aplikacji.


KOMPART-POMIAR s.c.
31-597 Kraków,ul. Błonie Beszcz 2, tel/fax 012 648 02 09

Aparatura Kontrolno - Pomiarowa
Witamy
Oporniki
Czujniki temperatury kablowe
Czujniki temperatury głowicowe
Termopary płaszczowe
Termopary wysokotemperaturowe
Czujniki temperatury dla klimatyzacji i wentylacji
Przewody kompensacyjne
Złącza skompresowane
Tablicowe mierniki, regulatory, rejestratory
Przenośne mierniki temperatury
Pirometr - bezkontaktowy pomiar temperatury
Pomiar wilgotności
Pomiar parametrów przepływu powietrza
Pomiar ciśnienia
Pomiar niskich ciśnień
Pomiary wiatru
Przetworniki przeplywu powietrza
Kalibratory
Oporniki dekadowe MDR-93
Cenniki
Kontakt


Cenniki

pirometry przeno¶ne
anemometry
mierniki, regulatory, rejestratory
pomiary wilgotno¶ci
dekady oporowe

 

 

 

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel./fax: 012 648-02-09, 012 626-07-89;
e-mail :
biuro@kpomiar.com.pl
Strona WWW:
www.kpomiar.com.pl