Witamy
Rezystory Pt100
Czujniki temperatury kablowe
Czujniki temperatury głowicowe
Termopary płaszczowe
Termopary wysokotemperaturowe
Czujniki temperatury dla klimatyzacji i wentylacji
Przewody kompensacyjne
Złącza skompresowane
Tablicowe mierniki, regulatory, rejestratory
Przenośne mierniki temperatury
Pirometr - bezkontaktowy pomiar temperatury
Pomiar wilgotności
Anemometry i Termoanemometry
Pomiar ciśnienia
Pomiar niskich ciśnień
Pomiary wiatru
Przetworniki przeplywu powietrza
Kalibratory
Oporniki dekadowe MDR-93
Cenniki
KontaktKompart - Pomiar SC

Nasza Oferta: Produkcja oraz dystrybucja czujników temperatury Pt100, czujników termoparowych, rezystorów Pt100.
Dystrybucja aparatury pomiarowej.

Oferta produkcyjna czujników temperatury:
Czujniki temperatury P100, Pt1000, Ni100 (głowicowe czujniki temperatury, kablowe czujniki temperatury)
Termopary - czujniki termoparowe: (termopara typu J, K, T, N, R, S, B, wykonania głowicowe, kablowe)
Termopara wysokotemperaturowa typu K, S, R, B, termopara w osłonie ceramicznej, termopara w osłonie żarodpornej, termopara płaszczowa),
Czujniki temperatury dla klimatyzacji i wentylacji (kanałowe, pomieszczeniowe ...),
Czujniki temperatury według indywidualnych konstrukcji,
Przenośne mierniki i czujniki temperatury,
Przewody kompenacyjne, termoparowe (przewód / drut kompensacyjny dla termopary J, K, T, N, R, S, B, przewód termoparowy może być z pilwinitu, silikonu, włókna szklanego, oraz z dodatkowym oplotem stalowym, przewód kompensacyjny oferowany jest w różnych przekrojach żyły: np. 0,22 mm2, 1,5mm2)
przetworniki temperatury, tablicowe mierniki, regulatory PID, rejestratory, pirometry (pirometry przenośne do ogólnych zastosowań, pirometry stacjonarne do kontroli temperatury procesów przemysłowych, pirometry do specyficznych zastosowań),

Pomiary ciśnienia
przetworniki ciśnienia różnicy ciśnień, niskich ciśnień (od 10 Pa), mierniki ciągu kominowego, kalibratory, przenośne mierniki ciśnieni produkcji firm HK Instruments, Halstrup

Pomiary wilgotności
przetworniki wilgotności (przemysłowy przetwornik wilgotności , przetwornik wilgotności dla klimatyzacji i wentylacji, meteorologiczny przetwornik wilgotności), przenośne mierniki wilgotności, rejestratory wilgotności i temperatury.

Pomiary prędkości wiatru
wiatromierze, anemometry czaszowe.

Przyrządy dla wentylacji i klimatyzacji
anemometry, termoanemometry, rurki spiętrzajšce, mikromanometry, termostaty przeciwzamrożeniowe, presostaty

Dekady oporowe
dekada oporowa, opornik dekadowy, opornica dekadowa


Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właœciwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych. Przedstawione ne stronie urzšdzenia i ich ceny majš charakter informacyjny.
Preferujemy konsultacje techniczne przed dokonaniem zakupu aparatury w celu dobrania optymalnego urzšdzenia dla danej aplikacji.

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-145 Kraków
Informacja techniczno-handlowa: tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail:
biuro@kpomiar.com.pl
Strona WWW:
www.kpomiar.com.pl